Adobe Flash is required to view this website. Please install it and reload this page.


Tresc strony przeznaczona dla wyszukiwarek

ANDRZEJ RIPPER, ARART.PL - OBOZY SZKOLENIA PRZETRWANIE W NATURZE BEZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU.

KONTAKT

Andzrej Ripper
ARART
38-700 Ustrzyki Dolne skrzynka pocztowa 75br /> tel. +48 609 856 851
info@arart.pl

IDEA Był taki czas kiedy człowiek żył wolniej, w pełnej zgodzie z naturą, wsłuchując się w jej rytm... Świadomość przyrody, jej jasnych, prostych ,oczywistych praw była udziałem naszych praprzodków. Wraz z rozwojem cywilizacji obcowanie z przyrodą stało się mniej znane , odległe a nawet budzi lęk. Pragniemy na nowo zbliżyć Cię do natury, przypomnieć jej piękne prawa , ponownie nauczyć jak ją czuć, słyszeć, jak mówić jej językiem. Pragniemy zaprosić Cię do świata naszych praprzodków, w którym kwitnie sztuka leśnego rzemiosła. Leśne rzemiosło czyli harmonijne bytowanie z przyrodą, radzenie sobie w każdych okolicznościach z wykorzystaniem prastarych technik a bez użycia narzędzi cywilizacji. To naturalne, choć zapomniane umiejętności zapewniające człowiekowi podstawowe potrzeby. Prastara wiedza, która pozwoliła człowiekowi przetrwać setki tysięcy lat. Leśne rzemiosło pokazuje w jaki sposób wykorzystać zasoby otaczającej nas przyrody, zespolić się z nią i z nią przyjaźnie koegzystować.

PROJEKTY EDUKACYJNE LEŚNA DROGA PRZEDSZKOLE PRABRATANIKI SZKOŁA PRARODZINA RODZINA

LEŚNA DROGA Projekt edukacyjno-przygodowy skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat). Osobliwa forma "warsztatów" ma na celu zainteresowanie dzieci szeroko rozumianą tematyką leśną.Wiedza zawarta w projekcie pozwala poznać podstawowe aspekty harmonijnego współżycia z przyrodą a umiejętności jakie dzieci zdobywają uczą zaradności, budują wiarę w siebie, budzą wrażliwość na piękno przyrody. Sami autorzy projektu są rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym. Oferowany program został jednocześnie przygotowany w porozumieniu z psychologiem dziecięcym i dostosowany jest do percepcji i wrażliwości małych dzieci. Wspólnie z Państwem ustalamy zaś jakie zajęcia i tematy znajdą się na Waszej "leśnej drodze". Mogą to być miedzy innymi: prawdy i mity o dzikich zwierzętach, życie naszych praprzodków, niecenie ognia, budowanie ogniska , łucznictwo, schronienie-budowanie szałasów, prehistoryczne narzędzia, wyroby z gliny, czerpanie papieru, filcowanie, wyroby z trawy, siana, słomy, inne rękodzieło inspirowane przyrodą.

PRABRATANKI Program edukacyjno-przygodowy PRABRATANKI skierowany jest do zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych. Celem warsztatów jest zachęcenie dzieci do jak najczęstszego przebywania na łonie natury. Chcemy sprawić, aby bazując na zdobytych umiejętnościach, dzieci w otoczeniu przyrody czuły się dobrze, bezpiecznie i chciały tam powracać. Projekt uczy dzieci rozpoznawać i mądrze, roztropnie wykorzystywać elementy użytkowe występujące w przyrodzie. Duży nacisk kładziemy jednocześnie na konieczność poszanowania i chronienia naturalnych zasobów. Dzięki warsztatom dzieci kształtują w sobie wrażliwość na piękno a równocześnie zaradność, cierpliwość, pomysłowość. Odkrywając nieznany i niedoceniany świat dzikiej przyrody rozwijają własną kreatywność. Warsztaty projektu PRABRATANKI obejmują następującą tematykę: Budowa szałasów grupowych, pozyskiwanie i oczyszczanie wody, niecenie ognia, wykonywanie naczyń z kory brzozowej i koszy z wierzby, lepienie i wypalanie naczyń z gliny, budowa łuków i łucznictwo, wykonywanie ozdób, ochrona przyrody. Tryb warsztatów do uzgodnienia indywidualnie.

PRARODZINA Dzieci i rodzice Projekt edukacyjno-przygodowy Prarodzina adresowany jest do rodzin z dziećmi w różnym wieku. Warsztaty są przeznaczone dla Rodziców pragnących kształtować wrażliwość dzieci na piękno i bogactwo przyrody ucząc jednocześnie dystansu do świata konsumpcji. Nie odrzucamy tego co dobre we współczesnym świecie, pokazujemy jak można przeżyć niecodzienną przygodę z naturą, wrócić do korzeni naszego jestestwa i jednocześnie spędzić czas na wesołej zabawie. Podczas sobotnich spotkań w podwarszawskich lasach, całe rodziny uczą się i doskonalą umiejętności będące niegdyś fundamentem funkcjonowania słowiańskiego życia rodzinnego. Będą one podstawą wspólnej zabawy przy wykonywaniu pasjonujących zadań. Wśród tematów zajęć są: DOM - budowa szałasów i schronienia, OGIEŃ - różne metody niecenia, podtrzymywania i przenoszenia ognia, KUCHNIA - prastare metody obróbki żywności, NACZYNIA - wykonywanie naczyń i sztućców z drewna, STRAWA - rośliny jadalne dziko rosnące, PAPIER - czerpanie papieru, GLINA - wyroby ceramiczne, NARZĘDZIA - produkcja narzędzi użytkowych. Terminy warsztatów umawiamy na miesiące kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień.

KURSY: PIERWSZA POMOC LEŚNE RZEMIOSŁO ŚLADAMI DZIKICH ZWIERZĄT

PIERWSZA POMOC Wspólnie z instruktorami Polskiego Czerwonego Krzyża opracowaliśmy terenowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Kurs trwa 3 dni, najczęściej organizowany jest podczas weekendu. Uczestnicy kursu uczą się jak ocenić miejsce urazu oraz stan pacjenta, zapoznają się z zasadami wykonywania sztucznego oddychania, pośredniego masażu serca, tamowania krwotoków. Ćwiczenia praktyczne na fantomach pozwalają na doskonalenie umiejętności. W drugiej części kursu kursanci uczestniczą w realistycznych pozoracjach w terenie górskim. Zajęcia terenowe przeprowadzane są również w nocy i przy niekorzystnej pogodzie. Akomodacja w leśnym obozowisku w namiotach. Kursanci po zdaniu egzaminu mogą otrzymać zaświadczenie z certyfikatem uznawanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

LEŚNE RZEMIOSŁO Podstawowy kurs leśnego rzemiosła ma na celu przedstawienie fundamentalnych aspektów funkcjonowania na łonie przyrody; obejmuje on takie zagadnienia jak niecenie i podtrzymywanie ognia, uzdatnianie wody, budowanie schronienia i miejsca do spania, gotowanie bez naczyń. Przemierzając w ciszy leśne ostępy zwrócimy uwagę na ślady dzikiej zwierzyny, a przy odrobinie szczęścia uda się podejrzeć i same zwierzęta. Po drodze poszukamy również materiałów do wyplatania koszy, które posłużą nam do zbioru dzikich roślin. Umiejętności te będą pierwszymi niezbędnymi doświadczeniami w kontakcie z dziką przyrodą. Oprócz czysto rzemieślniczych zagadnień ważnym elementem kursu jest poszerzenie świadomości współistnienia z naturą. Chcemy pokazać i zachęcić do spędzania czasu na łonie natury, które nie koniecznie wymaga kupowanego w specjalistycznych sklepach czy zaawansowanego technologicznie sprzętu. "Osprzętowanie" w postaci umiejętności i świadomości jest dla nas najcenniejszym narzędziem w jakie chcemy wyposażyć naszych kursantów. Kurs leśne rzemiosło II ma na celu doskonalenie umiejętności kursu podstawowego, a także przekazanie bardziej zaawansowanych technik sztuki przetrwania i leśnego rzemiosła. Kurs jest też Przejściem od sytuacji określanej jako "przetrwanie" do sytuacji rozumianej jako "umiejętność życia na ziemi". Każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość zbudowania swojego własnego miejsca schronienia, zostając jednocześnie w bezpiecznej odległości od stałego obozu. Nowo zdobywane wiadomości i umiejętności staną się fundamentem innego spojrzenia na naturę i jej bogactwo. Wykorzystując dary przyrody takie jak kamień, drewno, kości czy poroża poznajemy niezwykłe cechy i możliwości tych materiałów. Dni spędzone na kursie dadzą uczestnikom szansę całkowitego zanurzenia się w sztukę prastarego rzemiosła. Celem kursu leśne rzemiosło III jest całkowite pozbycie się współczesnych narzędzi, również tych metalowych. Kursanci stworzą małą grupę, której misją będzie zrealizowanie szeregu zadań przy pomocy narzędzi zrobionych wyłącznie z drewna, kamienia, kości, poroża, ale pod nadzorem instruktora. Będzie wiele możliwości wykorzystania tego, co daje nam matka natura oraz doświadczenia jak naprawdę człowiek czuje się w sytuacji określanej jako "survival". Ten poziom kursu będzie też Celebracją dla jego uczestników, albowiem można do niego przystąpić jedynie po ukończeniu części I i II leśnego rzemiosła, a dni spędzone na kursie będą przygotowaniem do obchodów wieńczących sukces uczestników na ich ścieżce wzrastania w leśnym rzemiośle.

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH Projekt edukacyjno-przygodowy "LEŚNA DROGA" skierowany jest do dzieci od wieku przedszkolnego do szóstego roku życia. Ma on formę niecodziennych warsztatów, mających na celu zainteresowanie dzieci szeroko rozumianą tematyką leśną. Wiedza zawarta w projekcie umożliwia małemu człowiekowi doświadczenie podstawowych aspektów harmonijnego współżycia z naturą, a umiejętności jakie zdobywa budują poczucie własnej wartości, inspirują rozwijającą się kreatywność i uczą zaradności nawet w trudnych warunkach pogodowo-terenowych. Mamy na uwadze fakt, że informacje podane dzieciom muszą być dostosowane do ich percepcji, wrażliwości i dojrzałości, dlatego forma projektu opracowana została w porozumieniu z psychologiem dziecięcym. Wspólnie z Państwem ustalamy zaś jakie zajęcia i tematy znajdą się na waszej "Leśnej drodze", a mogą to być między innymi: prawdy i mity o dzikich zwierzętach, życie naszych praprzodków, krzesanie ognia, budowanie ogniska, łucznictwo, schronienie - budowanie szałasów, prehistoryczne narzędzia, wyroby z gliny, czerpanie papieru, filcowanie, wyroby z siana i słomy, inne rękodzieło inspirowane przyrodą.

LEŚNE NARZĘDZIA Projekt edukacyjno-przygodowy "LEŚNA DROGA" skierowany jest do dzieci od wieku przedszkolnego do szóstego roku życia. Ma on formę niecodziennych warsztatów, mających na celu zainteresowanie dzieci szeroko rozumianą tematyką leśną. Wiedza zawarta w projekcie umożliwia małemu człowiekowi doświadczenie podstawowych aspektów harmonijnego współżycia z naturą, a umiejętności jakie zdobywa budują poczucie własnej wartości, inspirują rozwijającą się kreatywność i uczą zaradności nawet w trudnych warunkach pogodowo-terenowych. Mamy na uwadze fakt, że informacje podane dzieciom muszą być dostosowane do ich percepcji, wrażliwości i dojrzałości, dlatego forma projektu opracowana została w porozumieniu z psychologiem dziecięcym. Wspólnie z Państwem ustalamy zaś jakie zajęcia i tematy znajdą się na waszej "Leśnej drodze", a mogą to być między innymi: prawdy i mity o dzikich zwierzętach, życie naszych praprzodków, krzesanie ognia, budowanie ogniska, łucznictwo, schronienie - budowanie szałasów, prehistoryczne narzędzia, wyroby z gliny, czerpanie papieru, filcowanie, wyroby z siana i słomy, inne rękodzieło inspirowane przyrodą. ŚLADAMI DZIKICH ZWIERZĄT Umiejętność podążania tropami i śladami dzikich zwierząt była udziałem naszych praprzodków. Wraz ze zmianą sposobu łowów zmieniały się sposoby tropienia zwierząt, zawsze jednak były one cenną umiejętnością, niezbędną dla człowieka aby odnaleźć się w świecie lasu. Wraz ze zmniejszającą się liczbą zwierzyny umiejętność ta nabierała coraz większego znaczenia, z czasem zaczęto ją traktować niemal jak sztukę. W towarzystwie doświadczonego tropiciela przemierzać będziemy bieszczadzkie ostępy i "czytać" język lasu. Przy odrobinie szczęścia napotkamy tropy i ślady nie tylko małych zwierząt takich jak gronostaj, wydra czy bóbr, ale i dużych drapieżników, niedźwiedzia, wilka czy rysia. Akomodacja w przyjaznym leśnym obozie w namiotach.

LUDZIE ANDZREJ RIPPER Jestem pomysłodawcą i założycielem firmy szkoleniowej arart. Moje życie od dzieciństwa było związane z górami. Urodziłem się wychowywałem w Zakopanem. " "Od kiedy pamiętam lubiłem przebywać na łonie natury. Z miasta wyjeżdżałem w Bieszczady gdzie wielokrotnie pozostawałem długie tygodnie w zbudowanych przez siebie oddalonych od cywilizacji obozach. " "Dzięki pradziejowym technikom leśnego rzemiosła nauczyłem się jak przebywać w dzikiej przyrodzie bez zaangażowania dużych ilości środków często przez wiele tygodni. Ojcostwo w połączeniu z dziką przyrodą stało się moją wielką pasją." OLGA SAWICKA RIPPER Jestem nauczycielem języka angielskiego, z pasji i powołania. Uczyłam w wielorakich instytucjach, pracowałam z rozmaitymi ludźmi, a od niedawna odkrywam uroki pracy z przedszkolakami. Wielką frajdą jest dla mnie ich spontaniczność, ale przede wszystkim - nieograniczona chłonność. Prywatnie jestem matką dwóch chłopców, żoną. Tutaj jestem odpowiedzialna za koordynację projektów. Choć pochodzę z miasta, jestem wielką miłośniczką przyrody. Doświadczyłam jej bogactwa i żywiołów i zaprzyjaźniłam się z nią mieszkąjąc kilka lat w Bieszczadach. Teraz zachęcam Was do przyjęcia tego wyzwania i rozpoczęcia wielkiej przygody z leśnym rzemiosłem."; ELŻBIETA RAKOWSKA Elżbieta Rakowska, psycholog, wieloletnia specjalistka do spraw rozwoju i wychowania dziecka. Wykłada na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na Studiach Podyplomowych Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Zaprasza rodziców na konsultacje wychowawcze , czyli porady i treningi skutecznych metod radzenia sobie z różnorodnymi pytaniami i problemami rodzicielskimi. Propaguje komunikację emocjonalną z dzieckiem. Prowadzi także terapię dzieci ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi lub rozwojowymi. Ulubioną jej techniką pracy z dziećmi powyżej 4 r.z. jest baśń i różne działania parabaśniowe." BOGUŚ SZCZERBA "Wspina się od 1989. Instruktor PZA oraz instruktor wspinaczki sportowej. "+ "Od 1995 jest przewodnikiem Tatrzańskim. 1996 - 2006 był ratownikiem TOPRu. Przeprowadził szereg szkoleń w skałkach i Tatrach, pracował również jako instruktor w centralnym ośrodku szkolenia PZA. "+ "Podczas warsztatów dla dzieci jest osobą odpowiedzialną za montaż instalacji linowych, oraz asekurację.";